خوش آمدید ICTبه وب سایت آموزشی  

Information Communication Technology

با سلام ،هدف این سایت ارایه مطالب آموزشی است. که در این راستا اقدام به طراحی سایتی با نام آی.سی.تی شد . به معنی فناوری اطلاعات و ارتباطات است

.شما می توانید با استفاده از لینک های زیر وارد آموزش مباحث مختلف شوید.امیدواریم که مورد استفاده واقع شود.

.................................................................................................................................................

:آموزش ماهراره

.این بخش شامل اطلاعاتی در حد مبتدی در زمینه ماهواره است

!!! شما باید ثبت نام کنید

 : PDFیادداشت های

:آموزش فصل های کتب داشگاهی

C++ زبان برنامه نویسی

 آموزش وب

.آموزش نکته های اینترنت و وب سایت

 :دانلود

  • برنامه موبایل

 :یافته های علمی

تحقیق جامع درباره نویز و علایم خورشید روی امواج ماهواره ای و رادیویی

InterNet تحقیقات علمی و

متفرقه

 :کتاب شاهنامه فردوسی

.شما می توانید از این طریق کتاب شاهنامه فردوسی را بخوانید

 


_-لینک های سریع- _
Web Hosting by: D.M™ Soft.

Copyright © 2009 by D.M Soft . and its licensors. All rights reserved.

و بالاتر استفاده شود I.E 7 لطفا برای راندمان بهتر از

شما می توانید در تمام صفحات با به بالای صفحه رجوع کنید